Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχει αυξηθεί σημαντικά. Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, δυσλεξία και διάσπαση προσοχής αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οργάνωσης του χώρου και του χρόνου τους.

Δυσλεξία ή  Διάσπαση Προσοχής μπορεί να έχουν οι μαθητές που:

Δυσκολεύονται στην ανάγνωση (αργή με πολλά λάθη), είναι φοβερά ανορθόγραφοι, παραλείπουν τα σημεία στίξης και δεν τονίζουν τις λέξεις.

Δυσκολεύονται να μεταφέρουν τις σκέψεις τους στο γραπτό λόγο.

Είναι καλύτεροι στα προφορικά από τα γραπτά.

Έχουν πρόβλημα αυτοσυγκέντρωσης, η προσοχή τους διασπάται εύκολα, είναι υπερκινητικοί.

Έχουν προβλήματα διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, δεν τελειώνουν αυτά που έχουν αρχίσει. Είναι ανυπόμονοι και παρορμητικοί (ενεργούν πριν σκεφτούν).

Ενώ έχουν εξαιρετική λογική, ευφυϊα και δεν παρουσιάζουν προβλήματα καθαρότητας λόγου, εν τούτοις παρουσιάζουν προβλήματα στην αποστήθιση (πχ. προπαίδεια).

Οι μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται αν υπάρξει έγκαιρη διάγνωση τους και ειδική αγωγή.

 

Τα κέντρα Μελέτης STUDYFORGENIUS βοηθούν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να αυτοματοποιήσουν την καθημερινή τους ρουτίνα και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολείου.

Το λογισμικό της ψηφιακής πλατφόρμας STUDYFORGENIUS, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός δυσλεκτικού παιδιού. Όλο το υλικό είναι οπτικοακουστικό κι έτσι το παιδί μπορεί να διαβάσει και να ακούσει ταυτόχρονα μία θεωρία ή μία άσκηση όσες φορές επιθυμεί, ενώ στο σχολείο, διστάζει να ζητήσει από τον καθηγητή του να την επαναλάβει. Επίσης μπορεί να σταματήσει τη διδασκαλία σε όποιο σημείο θέλει και να συνεχίσει όποτε και από όποιο σημείο θέλει. Τα πρακτικά μαθήματα (Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κλπ.) γίνονται με ειδικά οπτικά εφέ, και έτσι η αφομοίωση γίνεται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο διασκεδαστικά.

Τα STUDYFORGENIUS βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, να ελέγξει την καθημερινότητα του, να οργανώσει τη σκέψη του και να πετύχει στο σχολείο.

Στα κέντρα μελέτης STUDYFORGENIUS προσφέρουμε στο μαθητή τον ατομικό του χώρο εργασίας, ένα ειδικά εκπαιδευμένο καθηγητή που τον καθοδηγεί στη μελέτη του, τον υποστηρίζουμε με ένα online σύστημα μελέτης. Βρίσκουμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μελέτης κάθε μαθητή και τον συνδέουμε με τα πέντε βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και αξιολογούμε καθημερινά τις επιδόσεις του.

Έτσι το παιδί, μέσα σε 2-3 ώρες έχει ολοκληρώσει τη μελέτη όλων των μαθημάτων της επόμενης μέρας και είναι ελεύθερο να αφιερωθεί στα hobbies του, τους φίλους του και την οικογένειά του.