Ψηφιακή Πλατφόρμα

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το διάβασμα στα Ε-STUDY FOR GENIUS δεν γίνεται παπαγαλία. Ο μαθητής κατανοεί και εμβαθύνει. Έτσι αναδεικνύει την κριτική του σκέψη, στοιχείο απαραίτητο τόσο στο σχολείο, όσο και στη ζωή του. Μετά το διάβασμα, ο μαθητής περνά στην ψηφιακή  πλατφόρμα Ε-STUDY FOR GENIUS. Μια πρωτοποριακή εμπειρία διαδικτυακής μάθησης, η οποία προσεγγίζει το μάθημα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έτσι ο μαθητής μπορεί να διαβάζει όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας, χωρίς τη βοήθεια του καθηγητή ή των γονιών του.

Εμβαθύνει στην κατανόηση, ακούγοντας το μάθημα όσες φορές επιθυμεί, μέσα από βιντεομαθήματα και υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις. Έχει τη δυνατότητα παύσης, διακοπής αλλά και επανάληψης του κάθε μαθήματος. Με τα τεστ, ελέγχει αν έχει κατανοήσει αυτό που μελετά. Όταν τα ολοκληρώσει, μπορεί να δει τη βαθμολογία του, τα λάθη του και να τα επαναλάβει. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να δει πλήρη στατιστικά για όλα τα τεστ που έχει κάνει, πόσες φορές έχει κάνει το κάθε τεστ, καθώς και τις βαθμολογίες του.


 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

E - STUDY FOR GENIUS

Η καθημερινή μελέτη του παιδιού γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσματική κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Όλο το υλικό είναι οπτικοακουστικό κι έτσι το παιδί μπορεί να διαβάσει και να ακούσει συγχρόνως μία θεωρία ή μία άσκηση όσες φορές επιθυμεί.

Παρέχεται η  δυνατότητα παύσης, διακοπής αλλά και επανάληψης της κάθε διδασκαλίας από μέρους του μαθητή έτσι ώστε να μελετάει με το δικό του ρυθμό αφομοίωσης.

Ο μαθητής μπορεί με μεγάλη ευκολία να βρει οτιδήποτε επιθυμεί μέσα στο λογισμικό χωρίς να χρειάζεται να χάνει χρόνο και να αποθαρρύνεται.

Ο μαθητής μελετάει τη θεωρία του με μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων έτσι ώστε να μη κάνει στείρα αποστήθιση.

Δεν δίνεται η σωστή απάντηση των τεστ αλλά η θεωρία που θα έπρεπε να είχε διαβάσει για να βρει το σωστό έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίζει και να καλύπτει τις αδυναμίες του ο μαθητής.

Διδασκαλία σε όλες τις ερωτήσεις, δραστηριότητες και ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο λογισμικό από εξειδικευμένους καθηγητές.

Δυνατότητα εκτύπωσης και επεξεργασίας σε οποιασδήποτε σελίδα του λογισμικού.

Μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης ο μαθητής εξοικειώνεται με τη τεχνολογία.

Αυξάνονται οι δυνατότητες για πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες.

Οι μαθητές οδηγούνται ευκολότερα σε καταστάσεις προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων και γενικά σε νοητικές διεργασίες και δεξιότητες.

Η ψηφιακή διδασκαλία επιτρέπει την άσκηση όχι μόνο στον γραπτό λόγο αλλά και στον προφορικό καθώς και σε άλλες τεχνικές έκφρασης.

Οι μαθητές αυτό-εξελίσσονται ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής δεν έχει προκατάληψη και προσωπική σχέση με τους μαθητές όπως συμβαίνει με το σχολείο με αποτέλεσμα η μάθηση να γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή από αυτούς και κατ’ επέκταση πιο αποτελεσματική.

Αποτελεί σύστημα ενεργού μάθησης που ευνοεί τη συζήτηση και τις ανταλλαγές και μπορεί να προετοιμάσει τους μαθητές για τον κόσμο της εργασίας.